Blå hester i Guds hage

Blå hester i Guds hage

largebook1aKr. 289,- (+ porto Norge kr. 70,-)

Har du ikke Paypal? Klikk her!


Blå hester i Guds hage om å være til stede i eget liv 

Dette er en bok med stor nytteverdi fordi den viser hvordan vi kan leve en rikere hverdag med enkle midler. Og at når vi klarer å være helt til stede i det vi tenker, føler og gjør, får livet en større dimensjon. Daglige refleksjoner inspirerer til å ta vare på seg selv slik at en lettere kan ta vare på andre. Boken oppfordrer til å kjenne etter om en er der en ønsker å være, eller om tiden er moden for forandring. Tekstene tilbyr hjelp til å gi slipp på negative tankemønstre, redselen for å bli gammel og angsten for å dø.

Boken inviterer til sansing, nytelse og verdsetting av det livet vi har rundt oss. Og ikke minst inspirerer den til å være seg selv, en blå og annerledes hest i Guds hage. To til tre tusen år gamle tekster fungerer som appetittvekkere til hver side.

En bok for alle i alle aldre.